Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavy

rok 2013

rok 2012

Dne 04.08.2012 Velké Hoštice – Národní výstava ČSP – 10 ročník této výstavy poprvé jinde než na Olešnicích : Zde byly vystaveny klisny Irv Desire 4roky a Irv Erika 3roky(obě ve své kategorii vyhrály) dále hřebec Siambo 4roky, který skončil na 3.místě, a hřebec Bohemian Freyr který se stal ŠAMPIONEM výstavy.

 Dne 6.-9.9. Pardubice – výstava – Koně v akci – zde byli předváděni v zápřeži Bohemian Freyr s Del Dafrey a Cit s Irv Erikou, na této výstavě proběhlo finále Vozatajského poháru ČSP

rok 2011

V sobotu 13. srpna 2011 se konal již 9. ročník České národní výstavy Českého sportovního pony na tradičním místě v Olešnici u Bouzova, který pořádá a vše připravuje Pony klub Olešnice
Počet vystavovaných koní se rok od roku zvyšuje. Letos zde bylo předvedeno 45 poníků Úroveň vystavovaných koní má rovněž zvyšující se kvalitu. Slovy ing. S. Hošáka lze na každém mladším ročníku demonstrovat odbornou šlechtitelskou práci svazu, prezentovanou nejen tradičními (zakládajícími) chovateli, ale i novými, převážně mladými, chovateli. Předvádějící, většinou děti, měli korektní jezdecký oděv. Děti se správně pohybovali na předvádějícím trojúhelníku, doplněném předvedením na rovných čarách před diváky. Poníci byli vzorně připraveni na předvedení. Samotné předvádění řídil člen rady A. Fiala.
Posuzovatelé: Ing. S. Hošák - předseda RPK ČSP, B. Políček – tajemník ASCHK ČR, člen svazu ČSP J. Jašek (dlouholetý chovatel pony)
Komentátor – J.Pokorný – člen RPK ČSP, ozvučení zajistil V. Sapara.
V odpoledních hodinách proběhl vozatajský parkur, kde startovalo 7 párů poníků. Tento vozatajský parkur byl dvoukolový. Dále následovaly jezdecké hry dětí na ponících. Tyto ukázky předváděli členové Pony klubu Olešnice vedeni Lucii Odložilovou.Velice děkujeme sponzorům akce :ASCHK ČR, firmě Univit, Vladimírovi Saparovi, Obecnímu úřadu Bouzov, Městu Litovel.A nemalý dík patří také posuzovatelům,  komentátorovi a všem co se na uspořádání podílely.

 

02-04.09. Pardubce – výstava koně v akci
Zde reprezentovali stáj hřebci Bohemian Freyr a Del Dafrey, kteří byli předváděni v zápřahu. 03.09. jeli finale sportovního vozatajského poháru s Petrem Odložilem a Lucií Odložilovou.

 

rok 2010

Dne 14.8.2010 se konal 8.ročník České národní výstavy Českého sportovního pony v Olešnicích. Počet vystavovaných koní se od loňských let zvednul. Bylo zde předvedeno 44 poníků. Úroveň vystavovaných koní i předvádějících (většinou dětí) se taky zvedla. Předvádějící měli korektní oděv, poníci byly připraveni na předvedení. Při předvádění pomáhal inspektor chovu Rydvald Petr, který řídil nástupy všech předváděných koní.

Posuzovatelé: Ing.  Stanislav Hošák- předseda SCHČSP, Ing. Peler Jan- ředitel státního hřebčince Písek, Blahoslav Políček – tajemník Asociace svazu chovatelů koní ČR

Komentátor - Aleš Fiala

Ozvučení zajistil Vladimír Sapara

V odpoledních hodinách proběhnul vozatajský parkůr, kde startovalo 7 párů poníků a 1 pára velkých koní. Dále následovaly jezdecké hry dětí na ponících, které prověřovali poníky ve skocích a zručnosti. Tyto hry pořádali členové Pony klubu Olešnice

Velice děkujeme sponzorům akce :ASCHK, firmě Univit, Vladimírovi Saparovi, Obecnímu úřadu Bouzov, Město Litovel, Kraj Olomouc

A nemalý dík patří také posuzovatelům a komentátorovi.

rok 2009

15. 8.   Celostátní výstava Českého sportovního pony na Olešnicích   

Konal se již 7. ročník chovatelské výstavy a přehlídky koní ČSP. Výstava byla dobře připravena, bylo předvedeno 36 poníků. (Posuzovatelé byli ing.Jan Pelar-ředitel hřebčína Písek, Blahoslav Políček- tajemník asociace SCHK, ing. Stanislav Hošák- bývalý inspektor chovu koní, v současné době předseda svazu chovatelů ČSP) tato komise byla velice fundovaná a myslím že i spravedlivě rozhodovala za což jim patří poděkování. Odpoledne se pořádali sportovní disciplíny. Poprvé v letošním roce jsme uspořádali vozatajskou soutěž, kterou organizoval pan Aleš Fiala- člen rady. Závodilo 9 dvojic, kde se zúčastnili i 3 dvojice dětí, mezi nejmladší jezdce patřila také Lenka Dostálová 10roků s koňmi Cit a Liken(která získala cenu za nejstylovějšího jzdce). Vozatajskou soutěž vyhrál pan Aleš Fiala.Po vozatajské soutěži následovali skokové závody a jízda zručnosti.

 

4.-6.9. Pardubice - Koně v Akci
Na této výstavě byl dvouletý hřebec Tristan a valach Cit, oba byli zastupitelé plemene českého sportoního pony, jezdili na nástup v zápřeži, účastnili se vozatajských parkurů při nichž získali krásné druhé místo. V sobotu se tam konaly i pony parkury kde za nás sportovaly čtyry dvojice.

rok 2008

16. 8.   Celostátní výstava Českého sportovního pony na Olešnicích   

Tento již 6. ročník výstavy byl pořádán Asociací svazu chovatelů Českého sportovního pony ve spolupráci s Asociací chovu koní ČR -Písek a Pony klubem Olešnice, který zajišťoval celý průběh výstavy. Přihlášeno bylo 42 koní z nichž se dostavilo 33. Někteří přihlášení výstavu vzdali kvůli počasí, které nám moc nepřálo. To se také projevilo na účasti diváků. V odpoledních hodinách proběhl sportovní program. V parkuru se nejlépe vedlo Lucii Dudové s Citem, kteří vyhráli. V jízdě zručnosti se Monika Dudová s Irvínou umístily na 3. místě.

4. - 6. 9. Pardubice - Koně v Akci

Výstava se týkala všeho ohledně koní. Z našich stájí na výstavě byl tříletý hřebec Del Aifr a osmiletý hřebec Bohemian Freyr, kteří zastupovali plemeno Českého sportovního pony. Koně byli předváděni při nástupu v zápřahu. Poslední den jsme dojeli i s jinými koňmi, které děti předváděly své dovednosti v různých jezdeckých hrách. Parkury a mini maxi vyhrála Barbora Podsklanová s Bohemian Freyrem, Vladimír Sapara s Tethys vyhrál další parkur, Inka Saparová vyhrála jízdu zručnosti a v parkuru byla na 3. místě, Lucie Dudová s Del Aifrem získala dvě 2. místa.

rok 2007

4. 8. Celostátní výstava Českého sportovního pony na Olešnicích   

Výstava se uskutečnila ve spolupráci s asociací pro chov českého sportovního pony a asociací chovu koní ČR. V letošním roce se poprvé nepořádali žádné soutěže, ani vožení dětí, protože byl problém s místem na hřišti. Pro příští rok máme již zajištěno po dohodě s OÚ - Bouzov a majiteli pozemků dostatečnou plochu na konání výstavy i různých soutěží po celý den. Výstavy se zúčastnilo kolem 30 ti koní.

7. - 9. 9.Výstava v Pardubicích - Koně v Akci

Měli jsme zde dvouletého hřebce Del Aifra a tříletou klisnu Dambru. Byli zastupitelé plemene českého sportovního pony. Koně byli předváděni při nástupech a v zápřeži.

 rok 2006

24. 6.   Celostátní výstava Českého sportovního pony na Olešnicích   

Tato výstava se konala již 4. rokem. Pořádal ji Pony klub Olešnice ve spolupráci s asociací pro chov českého sportovního pony. Sjelo se kolem 40-ti koní. Návštěvníků bylo celkem dost. Odpoledne po výstavě následovaly dětské soutěže. Ve večerních hodinách se konal karneval, který zahájily děti svým velice úspěšným vystoupením na koních. Divákům se hodně líbily.

7. - 10. 9. Výstava v Pardubicích - Koně v Akci

Měli jsme tam dva koně Irvínu a Duranga, který se ukazoval ve dvoukolce.